Google+
Susisiekite su mumis +370 37 386812

Kaip mes dirbame

Šiuolaikinis verslas grindžiamas partnerių patikimumu, o klientų pasitikėjimas išlaikomas, užtikrinant stabilios kokybės produktus ir paslaugas, vykdomų procesų nuoseklumą bei sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą. Dėl šios priežasties kokybė yra neatsiejama mūsų veiklos dalis. Nuo pat įsikūrimo kompanijoje buvo vykdomas sisteminis projektų vystymas, užtikrinant didelį sprendimų lankstumą bei aukštą jų kokybę.

1999 metais „Equinox Europe“ buvo įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 standartą, kuri iki šiol kasmet audituojama, nuolat tikrinama ir tobulinama. Siekiant užtikrinti aukštą paslaugų lygį, keliamas veiklos procesų technologinis lygis, keliama specialistų kvalifikacija, gerinama komunikacija tarp darbuotojų bei mažinama klaidų tikimybė.
2019 metais „Equinox Europe“ buvo įdiegta informacijos saugumo valdymo sistema pagal ISO/IEC 27001 standartą. Bendrovėje yra užtikrintas kokybiškas ir saugus informacijos valdymas, įgyvendintos geriausią pasaulinę praktiką atitinkančios saugumo priemonės, rizika, susijusi su informacijos saugumu, iš karto identifikuojama, analizuojama ir valdoma, taip pat užtikrintas atitikimas klientų teisiniams ir kitiems reikalavimams.

Atitikties sertifikatas srityje „Logistikos procesų optimizavimas: konsultacijos, automatizacija ir IT sprendimai“, patvirtinantis, kad bendrovės vadybos sistema atitinka ISO 9001 (kokybės vadybos) ir ISO/IEC 27001 (informacijos saugumo) standartų reikalavimus

Integruotos vadybos sistemos politika