Google+
Sazināties ar mums +370 37 386812

Loģistikas attīstības projekti

Lai apmierinātu klientu vajadzības, UAB „Equinox Europe“ sniedz loģistikas biznesa attīstības projektu novērtēšanas (analīzes) pakalpojumus.

Projekts sākas ar mērķa identificēšanu, kuras laikā tiek noskaidroti uzņēmēja mērķi un specifiskās prasības, kā arī tiek definēti plānojamā projekta uzdevumi.

Novērtēšanas laikā UAB „Equinox Europe“ speciālisti analizē un vērtē pasūtītāja kompānijas procesus, to struktūru, resursus un tehnisko bāzi, kā arī galvenos un vispārīgos ekonomiskos nosacījumus.

Konceptuālajā posmā tāda informācija tiek strukturēta, specificēta pēc problēmu apjoma un tiek iesniegti vairāki iespējami risinājumu varianti. Ar funkcionālajiem un ekonomiskajiem novērtēšanas līdzekļiem tiek sagatavots optimāls risinājums, kuru nodod pasūtītājam turpmākām pārrunām un saskaņošanai.

Plānošanas posmā tiek sagatavoti detalizēti plāni, shēmas, starpdokumenti un dokumentēti priekšlikumi, kas būs par pamatu turpmākiem sadarbības posmiem. Tiek iesniegtas attīstībai paredzēto biznesa jomu rekomendācijas.