Google+
Sazināties ar mums +370 37 386812

Loģistikas centru un noliktavu projektēšana

Noliktavu projektēšanu veido vairāki atsevišķi, bet viens citu ietekmējoši un papildinoši posmi:

Tiek sagatavoti vairāki konceptuāli zemes gabala plānošanas varianti. Katram variantam tiek definētas ēkas, ceļi, automobiļu stāvēšanas vietas un automobiļu kustības shēmas paredzētajā teritorijā. Katram variantam tiek aprēķināta maksimālā nepieciešamā platība.

Bieži uzdotie jautājumi – BUJ

Kā aprēķināt, kādam tipam, lielumam un plānojumam jābūt mūsu jaunajai noliktavai?
Tikai pieredzējuši loģistikas konsultanti var palīdzēt jums izlemt, kādā augstumā, platumā jābūt jūsu objektam, kā piemērotāk tam jābūt izvietotam paredzētajā zemes gabalā. Varat izprojektēt visu objektu ar iekšējām iekārtām, prognozēt cilvēkresursus.

Kas un kādā veidā var noteikt piemērotāko noliktavas plānojumu?
Ievērojot veicamā biznesa loģistikas datu vēsturi, paredzamās vai prognozējamās preču plūsmas noliktavā un caur noliktavu, izlemsim un izvēlēsimies jums piemērotāko noliktavas tehnoloģisko projektu.

Kas var identificēt optimālas noliktavas iekārtas, lai produkcija maksimāli izmantotu noliktavas tilpumu?
Mēs palīdzēsim izšķirt, kādu noliktavas sistēmu izvēlēties un kādu uzglabāšanas metodi izmantot, kā uzglabāt preces. Ieteiksim, kādu tehniku lietot un kādā veidā. Jums vienkārši būs jāizstāsta savas vēlmes un cerības.

Vai var izpildīt noliktavas telpas efektivitātes analīzi?
Mēs palīdzēsim izšķirt, kādai jābūt jūsu noliktavas telpai – cik daudz preces un kādā veidā varat uzglabāt, cik rindas dienā drīkst izsūtīt, kā arī identificēsim laiku, kad vajadzēs paplašināt noliktavu, ievērojot jūsu specifiku.

Kā nodrošināt noliktavas iekārtu piemērotību un preču drošību?
Ir jāizpēta katras uzglabātās preces izmēri, forma, daudzumi un aprite. Tad jāizlemj, kā vislabāk izmantot jūsu noliktavas platību un tilpumu, jāizvēlas piemērotākās uzglabāšanas iekārtas (stelāžas, plaukti, karuseļi, slīdēšanas sistēmas u. tml.).