Google+
Sazināties ar mums +370 37 386812

Noliktavas tehnoloģijas izvēle un modelēšana

Veidot uzticamus modelēšanas risinājumus nav vienkārši. Speciālistam, kas veido simulācijas modeli, jābūt ar pieredzi, jāprot veidot modeļus un, svarīgākais, jābūt šīs jomas ekspertam.

Mūsu konsultantiem ir visas šīs nepieciešamās īpašības.

Noliktavas vai loģistikas centra modelis ir esošās vai plānojamās noliktavas imitācija digitālajā veidā. Pareizi sagatavots modelis ļauj vizualizēt noliktavas procesus, operācijas, preču plūsmas, darba resursu sadales principus un pārējos svarīgos faktorus.

Mainot parametrus modelī, sanāk atšķirīgas situācijas, kuras ļauj noteikt un pieņemt optimālu risinājumu.

Veidojot vai optimizējot noliktavas izplānošanas modeli, svarīgākais ir noteikt produktu plūsmas un novērtēt un aprēķināt iespējamus variantus, vēl pirms izlemjot īstenot jebkādas fiziskas izmaiņas.

Ļoti svarīgi pareizi novērtēt esošās preču plūsmas, noliktavas caurlaidības rādītājus un sasaistes ar esošajām noliktavas iekārtām (noliktavas sistēmas izvēle un izvietošana, izmantošana pīka laikā, dienas, mēneša, gada rādītāji, utt.).

Modelēšana ir moderns līdzeklis, kas ļauj klientiem novērot, mainīt, modelēt un novērtēt situāciju un šādi atrast labāko risinājumu.