Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

USŁUGI EQUINOX

Projektowanie magazynów Optymalizacja procesów Zarządzanie magazynem

Projektowanie i planowanie magazynów ma na celu odpowiednie przygotowanie planu magazynu, uzgodnienie z wewnętrznym systemem dystrybucji oraz przygotowania towarów.

Optymalizacja procesów i operacji w magazynie ma na celu maksymalizację wydajności i produktywności pracy magazynu oraz

System zarządzania magazynem VISION WMS to rozwiązanie całościowe.

Przenośniki Zarządzanie zapasami Obsługa klientów

System przenośników jest przeznaczony do transportowania towarów, opakowań czy pudeł w magazynach czy centrach logistycznych.

Zarządzanie odpowiednim poziomem zapasów zależy od wiarygodnych prognoz popytu.

Profesjonalna pomoc dla klientów jest dostępna o każdej porze.