Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Optymalizacja procesów magazynowania

Celem optymalizacji procesów i operacji zachodzących w magazynie jest maksymalizacja nośności oraz produktywności pracy magazynu poprzez zrównoważenie zasobów ludzkich i technicznych.

Projektując procesy zachodzące w magazynie zazwyczaj są analizowane i oceniane następujące dziedziny:

Wynikiem projektu jest dokładny opis procesów zachodzących w magazynie, strumieni, operacji, przedstawienie regulaminu pracy, opis ewentualnych metod obróbki towarów.

Prawidłowo ułożone procesy zachodzące w magazynie pozwalają naszym klientom osiągnąć pożądaną efektywność, „zaoszczędzić” na zasobach ludzkich, dążyć do lepszych wyników w biznesie:

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

W jaki sposób zwiększy się efektywność procesów produkcyjnych oraz zachodzących w magazynie?

Należy przeanalizować i ocenić procesy zachodzące w magazynie, ich wpływ na produkcję. Zidentyfikować oraz unifikować strumienie wyrobów. Dopiero po ocenie powyższych czynników można opracowywać nowy lub doskonalić już istniejący system sterowania produktami.

Kto może wykonać audyt działalności magazynu? Czy istnieje możliwość porównania z innymi spółkami?

Nasza spółka może wykonać audyt Państwa magazynu oraz pomóc dostrzec wady i zalety. A także wskażemy, jakich działań należy się podjąć, by stać się liderem w dziedzinie swego biznesu.

O czym należy wiedzieć, by lepiej zorganizować pracę swych pracowników?

Należy przeanalizować ogólne procesy zachodzące w magazynie, strumienie operacji. Na podstawie uzyskanych danych ocenić zapotrzebowanie na siłę roboczą, na ile zmian i w jaki sposób należałoby pracować. Dopiero wówczas należy ustalić, jakie operacje należy optymalizować i jakie modele pracy stosować.

W jaki sposób można dowiedzieć się o maksymalnej wydajności magazynu?

Pomagamy ustalić jaka powinna być przestrzeń magazynowa, ile towarów można magazynować, ile rzędów zamówień w ciągu dnia można przygotować. Określimy czas, gdy trzeba będzie się rozwijać, gdy istniejący magazyn stanie się za mały.