Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Interesujące

RFID – radio frequency identification
Dany termin brzmi następująco – rozpoznanie na podstawie fal radiowych lub rozpoznanie fal radiowych – RDA.

Na światowych rynkach obecnie dominują RFID systemy w częstotliwościach LF, HF i UHF.

Są one szeroko stosowane, od medycyny (np.: do identyfikacji kontenerów krwi dawców w celu transfuzji krwi) do rozpoznawania, kontrolowania towarów o szerokim zastosowaniu itd.

LF (125 kHz) jest szeroko stosowana w systemach kontroli przejść oraz w miejscach, gdzie jest mała gęstość znakowanych towarów. Zaleta – niska cena czytników, dobra przenikliwość przez różnorodne materiały (płyny, metal). Podstawowe wady – mała odległość odczytu (5-45 cm), niska szybkość odczytu.

HF może odczytywać transpondery o różnych standardach. Zalety – o wiele większa odległość odczytu (w niektórych przypadkach – do  m), można odczytać do kilkuset transponderów w ciągu sekundy, mniejsze wymiary transponderów oraz niższa cena, możliwość wyboru zapisującego transpondera. Wady – stosunkowo wysoka cena czytników i anten, szczególnie w przypadku long range, gdy odległość odczytu wynosi 2 m i więcej. Także system jest dosyć wrażliwy na usytuowanie transpondera w przestrzeni.
Systemy HF są bardzo wrażliwe na metale oraz wilgoć; lecz w celu rozwiązania tego problemu są produkowane specjalne transpondery, przeznaczone do montowania na metalowych lub drewnianych powierzchniach. Zalecane do oznakowania palet.

Systemy UHF (860-900MHz) są dosyć nowe. Ich zaleta – bardzo wysoka szybkość odczytu (do 2000 szt./sek.), bardzo giętki wybór formy transponderu, duża odległość odczytu, o wiele niższa wrażliwość na usytuowanie transpondera w przestrzeni, większa niezawodność odczytu, kompaktowe anteny czytników. Wady –  wysoka cena czytników, wysoka cena transponderów (cena zależy od formy; ponadto, ponieważ technologia jest stosunkowo nowa, a koszty własne produkcji niskie, można się spodziewać, że z biegiem czasu ceny spadną). Także są bardzo wrażliwe na metale oraz wilgoć.

* Transpondery RFID (tagi)

Transpondery sa produkowane w różnej formit, z różnych materiałów, o różnych parametrach i odporności na otoczenie. Wszystkie transpondery LF i HF składają się z anteny ramowej (z kilku-kilkunastu cewek) oraz ze zminiaturyzowanego układu scalonego. Odległość odczytu transpondera RFID jest wprost proporcjonalna do powierzchni przekroju poprzecznego anteny, dlatego obowiązuje prawidło – większe transpondery są odczytywane bardziej wiarygodnie niż małe. Zazwyczaj transpondery są produkowane z papieru lub elastycznego plastyku (PVC, ABC, żywica epoksydowa). Te transpondery są odporne na oddziaływanie mechaniczne, temperaturę (większość transponderów może być przechowywana w temperaturze od -25C do +85C), na wilgoć; epoksydowe – są odporne na działania chemiczne. Ich cena jest wyższa (około 1,2€ do 4€/szt.), lecz ich wykorzystanie w przemyśle zazwyczaj jest usprawiedliwione długim okresem funkcjonowania. Te transpondery mogą być klejona, wetknięte do specjalnych otworów, przykręcone śrubami lub przybite. Są także transpondery o egzotycznych formach – w formie gwoździa (po prostu są wbijane do drzewa), szklanych kapsuł (odporne na chemiczne oddziaływanie), epoksydowe utwierdzone szklanym włóknem lub kevlarem (zwiększona odporność na mechaniczne oddziaływanie).

* Czytniki RFID
Czytniki HF są dzielone na podstawie wielkości na portatywne i stacjonarne, także na podstawie odległości odczytu – SR (shot range, do 30 cm), MR (medium range – do 70 cm), LR (long range – do 2 m). Są także specjalne czytniki, odczytujące z odległości 4 m. Stacjonarne czytniki MR i LR składają się z samego czytnika oraz z jednej lub kilku anten ramowych.
Cena czytników RFID wynosi mniej więcej od 200-3500€.