Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Dostęp online

Moduł dojścia internetowego (WEB Access) stwarza możliwość z każdego miejsca, w rzeczywistym czasie przejrzeć następujące dane systemu zarządzania magazynem:web access

Wszystkie dane są odnawialne w rzeczywistym czasie. Dojście mają WYŁACZNIE użytkownicy autoryzowani (potwierdzeni). Każdy użytkownik ma odrębny identyfikator oraz hasło. Uprawnienia i dostępne dla każdego użytkownika dane zależą od konfiguracji systemowych.

Jeżeli możliwości dojścia przez Internet są udzielane partnerom i klientom, mogą oni samodzielnie rejestrować planowane zamówienia dostaw i wysyłania, widzieć reszty swych towarów, rezerwować czas na rampach itd. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza ilość wprowadzania ręcznego wewnątrz spółki, stwarza możliwość bardziej operatywnej wymiany danych z partnerami. Jest to szczególnie aktualne, gdy zautomatyzowana integracja systemów informacyjnych różnych spółek jest zbyt droga. Oczywiście tacy użytkownicy widzą wyłącznie dane dotyczące ich firmy.

Moduł dojścia internetowego systemu zarządzania magazynem może być łatwo integrowany z ogólnym portalem internetowym spółki bez dodatkowego podłączenia oraz przy zachowaniu ogólnej struktury kolorów i wizerunku.