Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Opodatkowania usług

Moduł opłaty za usługi jest wykorzystywany, gdy w magazynie odbywa się obróbka towarów należących do różnych spółek.

Ponieważ systemy sterowania i finansowe różnych spółek różnią się pod względem swych możliwości, moduł opłaty za usługi może być używany w różnych reżimach:

Moduł opłaty za usługi systemu sterowania magazynem powinien być elastyczny i odpowiednio zintegrowany z systemem finansowym czy systemem sterowania biznesem spółki.

Integracja z systemami finansowymi

Opis usług w systemie sterowania magazynem i w systemie finansowym jest synchronizowany automatycznie lub ręcznie (np. kod, nazwa, jednostka pomiaru, cena, związany pododdział). W tym samym czasie w karcie usługi systemu sterowania magazynem powinny być wskazane także dodatkowe parametry (metoda obliczania, okresowość).

Jeżeli jest wykonywana tylko zwykła ewidencja wyświadczonych usług, to system sterowania magazynem tylko rejestruje ilości świadczonych usług i przekazuje je do systemu finansowego w celu dalszego ich opracowania. Jednak, jeżeli faktury powinny być wystawione od razu lub należy w nich wskazać dodatkową informację niedostępną dla systemu finansowego, mogą być one wystawione w systemie sterowania magazynem. W takim wypadku do systemu finansowego są wysyłane dane z już wystawionych faktur.

Konfiguracja

Stosowane w systemach przepisy dotyczące ewidencji i opłat za usługi mogą być zmieniane poprzez ogólne ustalenia systemowe lub poprzez ustalenia parametrów karty konkretnego klienta.

Dla każdego klienta jest opracowywany odrębny wykaż wyświadczonych mu usług z stosowanymi wobec niego cenami. Razem są też wskazywane domyślnie wykorzystywane usługi oraz przepisy ich stosowania.

W karcie klienta może być ustalony także poziom szczegółowości ewidencji usług – ogólnie za wskazany okres, na podstawie zamówień, dostaw/wysyłek.

Rejestracja wyświadczonych usług

W zależności od klienta oraz ustaleń karty usług ilość wyświadczonych usług może być obliczana automatycznie, na wpół automatycznie oraz ręcznie.

Automatycznie najczęściej są obliczane usługi magazynowania. Na wpół automatycznie – usługi ładunkowe oraz inne świadczone bezpośrednio w magazynie. Różnorodne niesystemowe usługi rejestrowane są ręcznie.

Wyświadczone usługi są grupowane do zamówień sprzedaży usług. Jeżeli rejestrując ilość wyświadczonych usług jest też wskazywany podwykonawca, mogą być też formowane zamówienia kupna usług.

Wystawianie faktur

W zależności od ogólnego systemu i konfiguracji karty konkretnego klienta, faktury mogą być wystawiane automatycznie (przy rejestracji zakończenia zamówienia czy w ustalonych dniach miesiąca) lub ręcznie.

Wystawione faktury mogą być wysyłane e-mailem.