Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Rozwiązania dla kompletowania zamówień

Systemy kompletacji zamówień

Zbiór albo kompletacja zamówień jest procesem zachodzącym w magazynie wykorzystującym najwięcej zasobów. Dlatego dosyć dużo oferowanych rozwiązań wyjątkowo dotyczy optymalizacji sfery kompletowania oraz podniesienia efektywności samego procesu. Rozwiązania mogą być bardzo różne, dotyczące dostosowywania nowego sprzętu magazynowania lub wdrożenia specjalistycznych rozwiązań IT. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch możliwości.

Equinox oferuje kilka systemów kompletowania zamówienia służących podniesieniu efektywności procesu. Przy wyborze jednego lub innego system udzielamy swym klientom rad, co powinni wybrać w zależności od specyfiki. Equinox ma duże doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu takich systemów.

Nasi klienci wybierając taki czy inny oferowany przez nas system ręcznego kompletowania zamówień polepszyli pracę swego magazynu. Szybkość kompletowania zamówienia wzrosła do 30 proc., zasoby ludzkie zmniejszyły się do 50 proc., przepustowość magazynu wzrosła 3 razy.

surinkimas su skeneriuKompletowanie z terminalami RF – to system ręcznej kompletacji zamówień przy wykorzystaniu skanerów łączności radiowej. Osoba kompletująca na ekranie skanera widzi informację jakie towary czy produkty należy skompletować. Jeden taki system może być wykorzystywany w kilku sferach kompletowania. Podczas kompletowania skanowane są kody kreskowe towarów i miejsc w celu potwierdzenia informacji.

więcej

 

Surinkimas balsuKompletowanie przy pomocy głosu – w porównaniu jest to system ręcznego kompletowania zamówienia o wysokiej produktywności i precyzyjności. Informacja dla kompletujących jest przekazywana głosowo przez słuchawki lub na ekranie skanera łączności radiowej.

więcej

 

P2LKompletowanie przy pomocy systemu Pick2Light – system niewykorzystujący żadnych drukowanych instrukcji podczas procesu kompletowania lub układania. P2L jest uznany za najbardziej efektywny i precyzyjny system ręcznego kompletowania zamówień w nowoczesnych magazynach i centrach dystrybucji.

więcej

 

Surinkimas konvejeriuKompletowanie przy pomocy przenośników – rozwiązanie mające na celu optymalizację procesów kompletowania zamówień klienta przy wykorzystaniu przenośników. Rozwiązanie znacząco podnosi efektywność procesu kompletacji i umożliwia szybki zwrot z inwestycji.

więcej

 

Surinkimo vezimelis

Wózek kompletujący – proponowane przez Equinox rozwiązanie zbioru/kompletacji kilku zamówień, czyli wózek kompletujący kilka zamówień (MCPC – multi client picking cart) jest proste i ekonomiczne. Operator w tym samym czasie może skompletować do 8 (16) zamówień.

więcej