Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Kompletowanie przy pomocy przenośników

Kompletowanie zamówień przy pomocy przenośników – to rozwiązanie mające na celu optymalizację procesu kompletowania zamówień klienta przy wykorzystaniu przenośników. Rozwiązanie znacznie zwiększa efektywność procesu kompletowania oraz umożliwia szybki zwrot z inwestycji.

W strefach przechowywania towarów są montowane stelaże grawitacyjne zapewniające stałość potoków towarowych.  Między odrębnymi strefami jest montowany system przenośników przeznaczony do szybkiego transportowania towarów. W tych strefach mogą pracować jedna lub kilka osób do kompletacji, w zależności od właściwości towaru, efektywności procesu czy innych czynników. W ramach odrębnych rozwiązań możliwe warianty są dostępne przy urządzaniu strefy kontroli – przepakowywania. Zebrane zamówienia są pakowane do określonych opakowań (pudeł, spec. opakowań itp.). Opakowania z zebranymi towarami w automatyczny sposób są przydzielane w kierunku wywozu.

Pracownik zbierający towary wykonuje to zgodnie z kartą zbioru (pick-list), ustawi opakowania na system przenośników (SP). SP odczytuje kod kreskowy opakowania i ustala kolejną strefę zbioru. Opakowania są kierowane do wyznaczonego miejsca zbioru. Proces jest powtarzalny do tego czasu, aż zamówienie zostaje skompletowane/zakończone. Wówczas opakowania są transportowane do sfery kontroli/pakowania. Kontroler sprawdza kompletację opakowania zgodnie z kartą, odpowiedni zapakowuje i w systemie kontroli zaznacza wyniki.

Wówczas zostaje wydrukowana etykieta wywozu, naklejana na pudła, a linia przenośnikowa dostarcza pudlo do strefy załadowania/wywozu. Wózek widłowy zdejmuje opakowania z linii taśmociągu i układa na palety lub bezpośrednio przydziela według tras.