Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Put2Light (położyć wg światła)

System do sortowania Put2light – najbardziej efektywny i precyzyjny system ręcznego sortowania, pracownik orientuje się, gdzie zamówione towary powinny być położone, według świateł na miejscach położenia towarów. System Put2Light należałoby wykorzystywać z sferach wysokiej gęstości towarów, gdzie różnorodność towarów nie jest bardzo duża, lecz są duże obroty.

System Put2Light może działać jako system autonomiczny lub zintegrowany. W obu wypadkach wykorzystywanie takiego systemu może wywołać prawdziwy wybuch w procesie sortowania zamówień w porównaniu z innymi metodami.

Podstawową częścią systemu jest wyświetlacz montowany przy miejscach sortowania. Modele wyświetlaczy mogą być bardzo różne, dlatego bardzo ważny jest design samego sprzętu systemu.

Wdrażając ten system do sortowania zamówień dostarczamy całościowe rozwiązanie – od designu do wdrożenia i nadzoru.