Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Scan2sort (skanuj dla sortowania)

Scan2Sort jest to system ręcznego sortowania zamówień o wysokiej precyzji, niewykorzystujący drukowanych instrukcji, lecz oferujący wszelkie zalety zautomatyzowanego systemu takie jak: zawartość pudeł, sortowanie falami itd.

System daje możliwość dla czterech lub mniejszej liczby operatorów pracować z tym samym towarem oraz dla kilku operatorów pracować w tym samym miejscu lub rozmieszczać towary w zakresie tej samej dystrybucji.

Scan2Sort nie wymaga ręcznego odnawiania danych w systemie. Procesem steruje system, dlatego można uniknąć błędów popełnianych przez operatorów.

System Scan2Sort rozumie elektroniczne oraz drukowane wykazy pakowania. Informacja o zawartości pudeł jest dostępna dla systemów finansowych na podstawie kodu towaru w rzeczywistym czasie. Także może być przedstawiona sklepom (w papierowym lub elektronicznym formacie).

Scan2Sort podtrzymuje wszelkie produkty i standardowe opakowania. System korzysta ze skanerów-terminali łączności radiowej, a to znaczy, że można pracować w całym magazynie i nie są potrzebne specjalne miejsca pracy.