Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

System cross-dock

Cross-dock – to proces przydziału, gdy przyjmowane towary nie są składowane w magazynach czy strefach do przechowywania, a od razu są przygotowywane do przewozu przesyłek dla zamawiających czy do innych magazynów.

Proponowane przez Equinox rozwiązanie optymalizuje nakłady pracy, gdyż nie trzeba przenosić towarów do magazynów, a także zabierać ich stamtąd. To rozwiązanie jest bardzo  korzystne, by zmniejszyć zapasy w magazynach oraz korzystających ze strategii zarządzania towarami „dokładnie na czas” (JIT Just-in-time). Rozwiązanie jest niezastąpione w pośrednich magazynach przydziału przy pracy z szybko rotującymi towarami.

Oferujemy rozwiązanie dla towarów, które są przygotowane dla konkretnych punktów przewozu już przez dostawców, a także dla towarów, które należy rozdzielić w magazynie.  System Cross-dock może być częścią systemu zarządzania magazynami Vision, także może zostać zintegrowana z systemami do sortowania Scree2Sort, Scan2Sort, Touch2Sort, Put2Light, które optymalizują logistykę produktów oraz zamówień. Z systemu korzystają detaliści, hurtownicy, dystrybutorzy oraz magazyny tranzytowe.

„Oportunistyczny” cross-dock (podczas przyjmowania towarów system wykazuje towary, które należy przetransportować bezpośrednio do strefy wysyłania) pasuje do wszystkich typów magazynów. W systemie cross-dock przepływy towarów mogą być efektywnie łączone z przesyłkach z towarami zebranymi lub sortowanymi w zwyczajny sposób.

Equinox Cross-dock system utrzymuje towary lub opakowania każdego rodzaju. Technologie bezprzewodowe pozwalają pracować w całym magazynie, nie są potrzebne specjalne miejsca pracy. Precyzyjny i operatywny stan reszt oraz zamówień.

Przykłady wdrożeń: