Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

System Zarządzania Magazynem – VISION

Equinox uniwersalny system zarządzania magazynem VISION WMS jest całościowym rozwiązaniem dla producentów, hurtowych centrów dystrybucji, publicznych centrów logistycznych, dostawców logistycznych usług magazynowania. Postępowa architektura systemu pozwala przedłożyć rozwiązanie jako odrębny produkt lub jako dostosowany system o wysokim poziomie według specyficznych potrzeb klientów.

Equinox VISION WMS (system zarządzania magazynem) zarządza wszystkimi procesami oraz operacjami zachodzącymi w magazynie w czasie rzeczywistym, kontroluje personel magazynu oraz wykorzystywaną technikę. Efektywne rozwiązanie cechuje się wysokim zwrotem inwestycji, jakością oraz ergonomicznością. VISION WMS można łatwo dostosować do jakiegokolwiek istniejącego system IT czy pakietów finansowych. Wybierając Equinox VISION otrzymują Państwo jedno z najlepszych na dzień dzisiejszy rozwiązań w zakresie zarządzania logistyka magazynową.

Wykorzystywane technologie: kody kreskowe, RFID (RDA), Voice (głosowe).

Oferowane przez Equinox wdrożenie WMS Vision pozwala osiągnąć następujące wyniki biznesowe:

 

Opis

Towary, które są dostarczane do magazynów do dostawców, klientów magazynu czy linii produkcyjnych są przyjmowane i zostają zarejestrowane określone parametry (dostawca, kod towaru, typ opakowania, partia, numer seryjny, okres ważności, ilość i in.).
Przyjmowane towary mogą nie być oznakowane, gdyż kody kreskowe/etykietki towarów można wydrukować w czasie przyjmowania towarów.

Towary są przechowywane w magazynie, do czasu aż zostaną przygotowane do wysłania do klientów. Towary można łatwo odnaleźć według wielu parametrów. System zarządzania magazynem oferuje wiele środków z zakresu przenoszenia, korygowania i audytu (inwentaryzacji) towarów.

Zamówienia sprzedaży spółki otrzymywane od klientów (w formacie EDI, XTML, XLS) są łatwo przekazywane do systemu VISION. Dane otrzymywane w sposób „papierowy” zazwyczaj są wprowadzane do systemu oddzielnie.

Zamówienia klientów magazynu są wprowadzane do systemu przy wykorzystaniu okien do wprowadzania, tymczasem zamówienia EDI mogą być przyjmowane przy wykorzystaniu specjalnego modułu. To pozwala zrezygnować z pracy ręcznej, uniknąć błędów, oszczędzić czas.

System zarządzania zamówieniami sprzedaży w magazynie można przetransformować na instrukcje zbioru i pakowania, które zostaną przekazane operatorom magazynu. W magazynie wykorzystywane są terminale radiowe (RFT) działające w każdym miejscu, a dane są przekazywane za pomocą sieci bezprzewodowej.

Operatorzy w oparciu o RFT lub wydrukowane instrukcje towary wybierają na podstawie ustalonych przepisów. System zarządzania magazynem może dla klientów magazynu wydrukować potrzebne etykietki, kody kreskowe, listy przewozowe.

Uprzednia informacja o przygotowanych przesyłkach zostanie wysłana klientom magazynu w formie elektronicznej. Dane o wynikach przesyłek w elektronicznej formie są przekazywane do systemów finansowych.

Kody kreskowe oraz nowoczesna technologia przygotowania danych zapewnia, by wszystkie operacje zostały wykonane szybko i precyzyjnie. Każda przesyłka jest rejestrowana i wysyłana z magazynu poprzez naciśnięcie kilku klawiszy.

System zarządzania magazynem VISION razem z przesyłką przygotuje wiele dokumentów potrzebnych Państwa klientom.

System zarządzania magazynem dla każdego klienta wybiera potrzebne dokumenty oraz formaty etykietek. Administrator w łatwy sposób może śledzić proces przy wykorzystaniu środków sterowania oraz wykonać wszystkie niezbędne korekty z swego miejsca pracy. VISION w prężny i łatwy sposób integruje się z innymi rozwiązaniami, automatycznymi systemami, taśmociągami Equinox.
Właściwości VISION WMS

Przegląd

 • Wsparcie pośrednich centrów firm logistycznych (Equinox EDS)
 • System Zarządzania Transportem
 • Kody kreskowe i etykietki
 • Operacje EDI
 • Sprawdzanie zgodności dostawców
 • Zarządzanie zamówieniami nabycia
 • Przygotowanie nie papierowe (RF) lub papierowe/GUI
 • Usługi wartości dodanej
 • Automatyzacja
Ogólne

 • Kontrola praw użytkowników
 • Specjalne usługi administracyjne
 • Elastyczna komunikacja zewnętrzna
 • System śledzenia pracy
 • Optymalizacja danych
 • Łatwe w korzystaniu, zwyczajny GUI
 • Różnorodne sprawozdania


 

Przed przyjęciem

 • Przedwczesna informacja przez EDI (ASN)
 • Znalezienie odnośnika zamówienia
 • Sporządzenie harmonogramu przyjęcia

Przyjęcie

 • Harmonogram rezerwacji uwzględniający stałe rezerwacje
 • Zarządzanie pracą doków
 • Wyładowanie, zarządzanie dostawą
 • Etapy przyjęcia
 • Obliczenia wstępne oraz ostateczne
 • Wypełnienie zamówienia
 • Transakcje ASN-EDI
 • Przyjęcie towarów jednostkowych, pudeł czy palet
 • Opracowanie sprawozdania wyników
 • Zautomatyzowana Kontrola Wagi
 • Wieloetapowe ułożenie towaru w magazynie
 • Optymalizacja parametrów SKU oraz miejsca
 • Przygotowanie towarów nie z taśmociągu
 • Przyjęcie wirtualne
 • Przyjęcie automatyczne przy pomocy taśmociągów oraz urządzeń do sortowania

Zarządzanie towarami

 • Zarządzanie towarami
 • Poprawiania towarów w czasie rzeczywistym
 • Regularne sprawdzanie precyzji
 • Przeliczanie towarów, audyt
 • Sprawozdania dotyczące towarów
 • Zarządzanie SKU
Sortowanie

 • Całkowite przygotowanie sprzedaży, w tym zdalne wprowadzanie zamówień
 • Wsparcie Cross-dock
 • Opracowywanie dużych ilości
 • Specjalne opracowywanie
 • Ręczne lub automatyczne przeniesienie towarów, w tym informowanie o wydarzeniach
 • Różnorodne sposoby zbiórki store-pick, walk-around, batch-picking, by-pass, pick by sku, by customer
 • Pakowanie
 • Zbiórka i Pakowanie
 • Opracowywanie Multi-SKU (pudła multi-sku, palety multi-sku, miejsca multi-sku)
 • Organizacja pracy „falami”
 • Zarządzanie siłą roboczą
 • Wirtualna dystrybucja
 • Sortowanie ręczne, za pomocą RF (bez papieru) lub papierowe/GUI
 • Automatyczne systemy sortowania: towarów wiszących, towarów zapakowanych, pudeł, sorterów Uni-X, systemy taśmociągów

Wysyłanie

 • Zarządzanie przesyłkami
 • Zarządzanie trasami
 • Zarządzanie załadunku transportu, w tym rozdzielone dostawy, produkcja VLA, załadowanie z RF, statki oraz załadowania konsekwentne
 • Ochrona przed wysłaniem
 • Drukowanie listu przewozowego
 • Kontrola wagi
 • Automatyzacja wysyłek: taśmociągi, maszyny do sortowania pudeł