Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Zarządzanie parkiem pojazdów

System zarządzania transportem stwarza możliwość w rzeczywistym czasie widzieć i efektywnie kontrolować ruch przyjeżdżających środków transportu oraz ich kierowców, przebieg przygotowywania zamówień transportowych.

Podstawowe funkcje systemu:

Dane o harmonogramach ramp mogą być automatyczne synchronizowane w zewnętrznymi systemami informacyjnymi (na przykład z systemem zarządzania magazynem). Klienci sami mogą rezerwować czas na rampach rejestrując zamówienia transportu na samoobsługowej stronie internetowej.

Przewidziany w systemie zbiór sprawozdań stwarza możliwość analizowania historycznych danych – wiarygodność przewoźników/klientów, czas trwania realizacji zamówień, różnice między planowanym i faktycznym czasem trwania, obciążenie ramp i sfer.transporto kiemo valdymas

W czasie przygotowywania zamówień transportu mogą być potrzebne różne dodatkowe operacje (na przykład waga załadowanych i pustych środków transportu), dlatego w systemie przewidziana jest możliwość łatwego uzupełnienia wykazu rejestrowanych operacji.

Uwzględniając potrzeby i możliwości klienta możliwe jest wykorzystanie różnego dodatkowego sprzętu:

W celu informowania kierowców mogą być wykorzystywane specjalne tablice, głośniki czy wiadomości SMS.