Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Sprzęt bezprzewodowy

Komunikacja bezprzewodowa – to sposób komunikacji na podstawie fali radiowych, inaczej zwany też „Wi-Fi”. Jest to powszechny standard potwierdzony przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). Oryginalna nazwa tego standardu to 802.11, jednak skrót „Wi-Fi” (Wireless Fidelity) jest bardziej wygodny, ponadto oznacza dostosowanie urządzeń do siebie. IEEE zatwierdził także standard sieci lokalnej 802.3 – inaczej „Ethernet”.

Dzięki łączności bezprzewodowej możliwa jest wymiana danych między urządzeniami stacjonarnymi i mobilnymi, oddalonymi od miejsca pracy. Przy pomocy stacji dojścia do komunikacji bezprzewodowych terminale czy komputery mogą się połączyć poprzez łączność bezprzewodową. Stacja łączy się z siecią przewodową i działa jak most między siecią bezprzewodową i przewodową.  Maksymalna odległość niezawodnej komunikacji między dwoma urządzeniami Wi-Fi zależy od parametrów technicznych oraz warunków otoczenia – może ona wynosić od kilkunastu metrów do kilkuset kilometrów. Montując sieć bezprzewodową bardzo ważne jest uwzględnić zalecenia konsultantów i instalatorów.