Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Exact. System kontroli

Exact logoEXACT jest to oprogramowanie stworzone przez Equinox, które ma na celu kontrolowanie procesów sortowania towarów w automatycznych urządzeniach do sortowania/podziału towarów.

EXACT zapewnia, by określona ilość towaru tego samego rodzaju (o tym samym kodzie kreskowym) była prawidłowo i w sposób optymalny przydzielona dla odpowiedniego zleceniodawcy/sklepu. System ten na poziomie danych oraz korelacji z użytkownikiem kontroluje proces sortowania towarów. EXACT może zostać zainstalowany w każdego rodzaju urządzeniu do sortowania kontrolowanym przez system kontroli aparatury Equinox Starsort.

 

Podstawowe właściwości systemu EXACT:Sistemos schema