Google+
Susisiekite su mumis +370 37 386812

Sandėlio valdymo paslaugų apmokestinimas

Paslaugų apmokestinimo modulis naudojamas, kai sandėlyje apdorojamos skirtingoms įmonėms priklausančios prekės.

Kadangi skirtingų įmonių verslo valdymo ir finansinės sistemos skiriasi savo galimybėmis, apmokestinimo modulis gali būti naudojamas skirtingais režimais:

Sandėlio valdymo sistemos apmokestinimo modulis turi būti lankstus ir tinkamai integruotas su įmonės naudojama finansine arba verslo valdymo sistema.

Integracija su finansinėmis sistemomis

Paslaugų aprašymai sandėlio valdymo ir finansinėje sistemose sinchronizuojami automatiškai arba rankiniu būdu (pvz. kodas, pavadinimas, matavimo vienetai, kaina, susijęs padalinys). Tuo pat metu sandėlio valdymo sistemos paslaugos kortelėje turi būti nurodomi ir papildomi parametrai (pvz. skaičiavimo metodas, periodiškumas).

Jei atliekama tik paprasta suteiktų paslaugų apskaita, tai sandėlio valdymo sistema tik registruoja suteiktus paslaugų kiekius ir juos perduoda į finansinę sistemą tolimesniam apdorojimui. Tačiau, jei sąskaitos turi būti išrašomos iš karto arba jose reikia nurodyti papildomą, finansinei sistemai neprieinamą, informaciją, jos gali būti formuojamos sandėlio valdymo sistemoje. Tokiu atveju į finansinę sistemą siunčiami jau suformuotų sąskaitų faktūrų duomenys.

Konfigūravimas

Sistemos taikomos paslaugų apskaitos ir apmokestinimo taisyklės gali būti keičiamos bendrais sistemos arba konkretaus kliento kortelės parametrų nustatymais.

Kiekvienam klientui formuojamas atskiras jam teikiamų paslaugų sąrašas su tam klientui taikomomis kainomis. Kartu nurodomos pagal nutylėjimą naudotinos paslaugos ir jų taikymo taisyklės.

Kliento kortelėje gali būti nustatomas ir paslaugų apskaitos detalumo lygis – bendrai už nurodyta periodą, pagal užsakymus, pristatymus/siuntas.

Suteiktų paslaugų registravimas

Priklausomai nuo kliento ir paslaugos kortelių nustatymų, suteiktų paslaugų kiekiai gali būti skaičiuojami automatiškai, pusiau automatiškai ir rankiniu būdu.

Automatiškai dažniausiai skaičiuojamos sandėliavimo paslaugos. Pusiau automatiškai – krovos ir kitos tiesiogiai sandėlyje suteikiamos paslaugos. Įvairios nesisteminės paslaugos registruojamos rankiniu būdu.

Suteiktos paslaugos grupuojamos į paslaugų pardavimo užsakymus. Jei registruojant suteiktų paslaugų kiekius nurodomas ir subrangovas, gali būti formuojami ir paslaugų pirkimo užsakymai.

Sąskaitų faktūrų formavimas

Priklausomai nuo bendros sistemos ir konkretaus kliento kortelės konfigūracijos, sąskaitos gali būti formuojamos automatiškai (registruojant užsakymo pabaigą arba nustatytomis mėnesio dienomis) arba rankiniu būdu.

Suformuotos sąskaitos gali būti išsiunčiamos elektroniniu paštu.