Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

DORADZTWO LOGISTYCZNE

W firmie Equinox Europe został założony oddział, specjalizujący się w dostarczeniu usługi doradztwa logistycznego, optymalizacji, technologicznego projektowania magazynu.

Konsultanci naszej firmy pomogą Państwu przyjąć najlepszą decyzji:

W świadczeniu tych usług, staramy się nie tylko wysłuchać klienta i zrobić analizę sytuacji, ale również zaproponować nowe rozwiązania. Często stają w obliczu sytuacje, w których musimy udowodnić klientowi i przekonać go do zmiany decyzji już podjętych, ponieważ one nie w pełni odpowiadają specyfiki jego działalności.

Naszym celem jest zharmonizować optymalne innowacyjne rozwiązanie z zwrotem z inwestycji gospodarczych. Ilość nowych technologii i urządzeń jeszcze nie zapewniają skutecznego zarządzania magazynem. Wpływ na efektywność całego kompleksu czynników, a dokładnie, wiele różnych działań w składzie, których optymalizacja i zwiększenie efektywności wymaga oddzielnych rozwiązań.