Google+
Kontakt z nami +370 37 386812

Projekty rozwoju logistyki

Dążąc do zaspokojenia zapotrzebowań klientów zamknięta spółka akcyjna “Equinox Europe” świadczy usługi w zakresie oceny (analizy) projektów rozwoju biznesu logistycznego.

Projekt rozpoczyna się od zidentyfikowania celu, określane są cele przedsiębiorcy oraz specyficzne wymagania, a także ustalane są zadania przewidywanego projektu.

W czasie wykonywania oceny specjaliści zamkniętej spółki akcyjnej “Equinox Europe” analizują i oceniają procesy zachodzące w spółce Zamawiającego, ich strukturę, wykorzystywane zasoby i bazę techniczną, a także podstawowe i ogólne warunki ekonomiczne.

W czasie fazy koncepcyjnej taka informacja jest ustrukturyzowana, specyfikowana według objętości problemów, przedstawia się kilka wariantów rozwiązań. Za pomocą funkcyjnych i ekonomicznych środków oceny opracowywane jest optymalne rozwiązanie, które zostaje przedstawione Zamawiającemu w celu dalszego omówienia i uzgodnienia.

Podczas etapu planowania opracowywane są detaliczne plany, wykresy, dokumenty pośrednie oraz udokumentowane oferty, które będą podstawą dla dalszej współpracy. Przedstawiane są rekomendacje dotyczące rozwoju określonych sfer biznesu.