Google+
Susisiekite su mumis +370 37 386812

Logistikos vystymo projektai

Siekdama patenkinti klientų poreikius UAB “Equinox Europe” teikia logistikos verslo vystymo projektų vertinimo (analizės) paslaugas.

Projektas pradedamas nuo tikslo identifikavimo, kurio metu išaiškinami verslininko tikslai ir specifiniai reikalavimai, o taip pat apibrėžiamos numatomo projekto užduotys.

Vertinimo metu UAB „Equinox Europe“ specialistai analizuoja ir vertina veikiančius Užsakovo kompanijoje procesus, jų struktūrą, naudojamus resursus ir techninę bazę, o taip pat pagrindines ir bendras ekonomines sąlygas.

Koncepcinės fazės metu tokia informacija yra struktūrizuojama, specifikuojama pagal problemų apimtis ir pateikiami keli galimi sprendimų variantai. Funkcinių bei ekonominių įvertinimo priemonių pagalba paruošiamas optimalus sprendimas, kuris teikiamas Užsakovui tolimesniam aptarimui bei suderinimui.

Planavimo etapo metu paruošiami detalūs planai, brėžiniai, tarpiniai dokumentai ir dokumentuoti pasiūlymai, turėsiantys būti pagrindu tolimesniems bendradarbiavimo etapams. Pateikiamos numatomų vystyti verslo sričių rekomendacijas.